Pune Darshan

Mahatma Phule Sangrahalaya Shaniwar Wada Raja Dinkar Kelkar Museum

Sarasbaug Peshwe Park Agakhan Palace Parvati Hills and Temples

Dagadusheth Halwai Ganapati Snake Park Mahadaji Shinde Chhatri


Click here for Map of Pune

Pune SurroundingsLonavala - Khandala Mahabaleshwar Raigad Sinhgad Bhimashankar